لينك كلاس اساتيد دبيرستان شهيد سلطاني

 

استاد احمدی

استاد دهقان

استاد صالحي

استاد عاملی

استاد اسماعیلی

استاد دهقی

استاد صحرائيان

استاد کیانی

استاد اشرف پور

استاد دهنادی مشاور

استاد صدر

استاد لطفي

استاد امینی

استاد رحمانی فر

استاد عاشوری

استاد لورکی

استاد بختياری

استاد رشوند

استاد عدناني

استاد مجيدي

استاد پادكان

استاد رضايي بقا

استاد عسکری

استاد محمدي

استاد پورقاسم مشاور

استاد رنجبر زاده

استاد عيديان

استاد مسلمانی

استاد چشمی

استاد سقائيان

استاد غفاري

استاد معلمی

استاد حسینی

استاد سلطاني مهر

استاد فلاح نژاد

استاد میرزاخانلو

استاد حمیده

استاد شجاعي

استاد قاسمی نژاد

استاد میرزائیان

استاد داودی

استاد شکری

استاد قربانی

استاد نظرپرور

استاد دستار

استاد شهروی

استاد كريمی

استاد نوادر

استاد دلدار

استاد شهمرادي

استاد كوره اي

استاد نوری نژاد

استاد دهدار

نرم افزارهای مورد نیاز ورود به کلاس ها

استاد هاشمیان

استاد دفتحی زاده

سرور 1

Lms10.shsoltani.ir

استاد سیدان

پشتیبانان کاربران(استاد ودانشجو):مهندس سلحشور 09120495114
نصب و اجرای برنامه  تعريف كلاس و حساب کاربری  صدور مجوز ورود        
پشتیبان فنی:راه اندازی سرور و رفع مشکل فنی،خاموش بودن سرور،حذف لاگ ها ، تمدیدسرور   

    مهندس اسماعیلی   09122686882